Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Συνεργασία κάρτας Bonus Voyage by Signature Travel με Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη

Το πρόγραμμα επιβράβευσης μελών “Bonus Voyage by Signature travel” καλωσορίζει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις το κοινωφελές «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης».
To ίδρυμα θα προσφέρει για όλους τους κατόχους της κάρτας “Bonus Voyage” μειωμένο εισιτήριο εισόδου για τις εκδηλώσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία του μειωμένου εισιτηρίου εφόσον αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε παραγωγή που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το ύψος της έκπτωσης δεν ορίζεται σε συγκεκριμένο ποσοστό αλλά ποικίλλει ανάλογα με την παραγωγή και εφόσον υπάρχει η επιλογή μειωμένου εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις και το ύψος του μειωμένου εισιτηρίου ανά παράσταση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΜΚ, www.mcf.gr.